Školska dokumenta za download

Godišnji plan rada škole za školsku 2018/19. godinu

Raspored prijema roditelja, pismenih i kontrolnih zadataka za školsku 2018/19. godinu

Ugovor o nabavci

Odluke o dodeli

Odluka o dodeli IV partija

Odluka o dodeli ugovora

Dopunski uslovi za osiguranje učenika i studenata od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)

Odluka o dodeli II partija

Odluka o nabavci HTZ opreme

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - sedstva za higijenu

Odluka o dodeli ugovora - higijena

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - servisiranje računara

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - kancelarijski materijal

Оbaveštenje o zaključenom ugovoru - telefon

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - knjige za odlične

Odluka o dodeljenom ugovoru za održavanje računara

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Oduka o dodelu ugovora za uslugu održavanja higijene

Odluka o dodeli ugovora - fiksna telefonija

Odluka o dodeli ugovora za prvu partiju

Odluka o dodeli ugovora za drugu partiju

Odluka o dodeli ugovora za treću partiju

Odluka o dodeli ugovora za četvrtu partiju

Odluka o dodeli ugovora za petu partiju

Pravilnik o bližem uređivanju postupaka javne nabavke

Pravilnik o javnim nabavkama

Poziv za JNMV za snabdevanje el. energijom

Konkursna dokumentacija

Pravila ponašanja

Pravilnik o vrednovanju stalnog stručnog usavršavanja u školi

Portfolio

Ritam radnog dana

Priručnik za planiranje i pisanje IOP-a

Ko ima pravo na IOP

Obrasci za IOP

Pravilnik o IOP-u

Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika