Директор
 
Милан Вукашиновић, професор технике и информатике
 
 
 
Стручни сарадници
 
Верица Васић, педагог
Милијада Живић - Илић, психолог
Марија Ерић - библиотекар
 
Помоћник директора
 
Марија Ерић, професор енглеског језика
 
 
Стручна служба
 
Jелена Ђорић, секретар
Иван Вучковић, рачунополагач
Јадранка Ћирић, благајник