Pisite namOŠ Radoje Domanović

Adresa: Svetozara Markovica 13
                Kragujevac, Srbija

Pib: 101041608
Mat. Br.: 7149085

Telefon: 034/332-824
Faks: 034/332-824

Sajt: www.radojedomanovickg.edu.rs
Email: osrdomanovic@mts.rs

 

Kontakt forma